دانش ثروتمند شدن

دانش ثروتمند شدن

قیمت : ۷۱,۰۰۰ ریال
در حدود دو سال قبل زمانیکه درگیر کوهی از مشکلات مالی، خانوادگی و ... بودم به طور تصادفی با این کتاب آشنا شدم. بعد از مطالعه، زندگی من دگرگون شد. دلیل این تغییر را بعد از مطالعه این کتاب خواهید یافت. این دلیل پاسخ به سوالی است که همواره از خودم پرسیده ام:
" چرا پاره ای از مردم غرق در ثروت هستند در حالیکه عده ای دیگر با همان میزان توانائی، استعداد و سلامت با کمبود و فقردست به گریبانند؟"
زمانیکه مسیر زندگیتان را با کمک این کتاب کوچک تعیین می کنید درمی یابید که این پاسخ فارغ از مقوله هایی از جنس تحصیلات، وضعیت، استعداد، محیط اطراف، توانائی های ذهنی، قدرت فیزیکی و جغرافیای محل است. والس واتلس با بیانی ساده و شیوا شرح می دهد که چگونه یک شخص صرف نظر از محیط اطراف و پیشینه خود قادر به جذب ثروت در زندگی خود خواهد بود.
فصل اول این اثر ارزشمند با این جمله آغاز می گردد:
"هر قدر که در ستایش فقر قلم فرسائی شده باشد، یک زندگی کامل و سرشار از موفقیت بدون داشتن ثروت ممکن نیست واین واقعیت همواره به قوت خود باقی است. "
زندگی من بعد از خواندن این سطور و درونی کردن آن دچار تغییری شگرف شد. تولیدات تلویزیونی من هر روز بهتر از روز قبل شد و درآمد من نیز افزایش یافت. روابط خانوادگی و اجتماعی من رو به بهبود نهاد و وقایعی خوشایند از هر طرف به سمت من سرازیر شد. این تجربه میان من و سایر کسانیکه این کتاب را فهمیده اند مشترک می باشد. اگر شما دستورالعمل های این کتاب را اجرا کنید شما نیز این واقعیت را تجربه خواهید کرد.
این کتاب شاه کلید رسیدن به آرزوهای شما بوده وزندگی شما را دگرگون خواهد کرد. این کتاب عمری صد ساله دارد و ممکن است حین خواندن بعضی از لغات آن را نامانوس بیابید بنابراین آن را با ذهن و قلبی باز مطالعه کنید. بیاد داشته باشید شما در آستانه کشف حقیقتی اعجاب آور می باشید. در این کتاب شما اصول آفرینش ثروت و زندگی بالنده را می آموزید. این اثر را تا انتها مطالعه کنید. همانطوریکه والس واتلس می گوید به این کتاب اعتماد کرده و به آن ایمان آورید. هرآنچه در زندگی تمنا دارید در انتظار شماست. با این کتاب تمامی آنها در دستان شماست.
ازاین اثر لذت ببرید.
راندا برن
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.