مصاحبه با شیطان

مصاحبه با شیطان

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
, "نوشتار حاضر به منظور شناساندن ابلیس و سیاست‌های فریبکارانه‌ی او، شامل گفت و گویی است خیالی میان خبرنگار مسلمان با ابلیس (رئیس شیاطین) که به تاریخ 1384/4/24 تنظیم گردیده است. این گفت و گو اطلاعاتی نظیر "علت تغییر نام شیطان به ابلیس"، "صفات و کنیه‌های او"، "ازدواج"، "رابطه‌ با فرشتگان"، "یاران"، "چگونگی رانده شدن از درگاه حق"، "واکنش خداوند در برابر نافرمانی ابلیس"، "کمین‌گاه‌های ابلیس" و "ماموریت‌های ابلیس" را شامل می‌گردد."
خلاصه ای از کتاب:

عبدالله: پیشه و شغل شما چیست؟

شیطان: مشاغل فراوانی دارم؛ گاهی مسافر کشم؛ سر دو راهی حق و باطل می ایستم و مسافران را در جاده گمراهی در بست به سفر جهنم می برم. گاهی کشاورزم و بذر کینه و نفاق را در زمین دلها می افشانم. گاهی نقاشم؛ رنگ بطلان به چهره حقیقت می زنم و جامه کژی برقامت راستی می پوشانم. گاهی هم خلبانم؛ با بالهای وسوسه و القاء آنقدر بر فراز قلب آدمی چرخ می زنم تا باند مناسب برای فرود بیابم.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.